Staff Details

Principal
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
Mr. Khemendra Tondwal Principal 26577 10/08/2017 11/07/2017 14/10/2020
Vice Principal
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
Mr.Rakesh Kumar Vice principal 50520 25/02/2019 25/02/2019 14/10/2020
Post Graduate Teacher
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
Mrs. Pratibha S. B. PGT(Physics) 38182 04/10/2000 27/11/1995 14/10/2020
Mr. Pramod Tupe PGT(computer science) 55039 02/06/2014 04/09/2007 14/10/2020
Mr. Ravindra Ramesh Charjan PGT(computer science) 8237 21/05/2012 05/09/2007 22/02/2022
Mr. M. B. Mali PGT(Physics) 38223 27/05/2011 24/04/2008 14/10/2020
Mr. Kailas Shridhar Bhamare PGT(Hindi) 45412 16/08/2013 16/08/2013 14/10/2020
Nandkumar Balwant Sagar PGT Eng 39660 25/10/2021 27/06/2016 19/02/2022
Dr. Rakhi Goyal PGT (Chemistry) 68801 13/10/2017 13/10/2017 14/10/2020
Mrs. Shivani Mishra Pgt(comm) 72885 16/10/2017 16/10/2017 14/10/2020
Mr Devendrakumar Ramesh Bhamre PGT English 42593 22/10/2021 23/02/2019 22/02/2022
Trained Graduate Teacher
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
Ram Sawarkar TGT A E. 38056 23/10/2021 11/08/1995 19/02/2022
Mrs. Rajani Shukla TGT (English) 13017 28/08/2006 07/12/1995 16/10/2020
Mr. Ravi Dinkarrao Pakhare TGT 38175 10/04/2003 12/11/1997 14/10/2020
Mrs. Rajani Dabhade TGT (Math) 37849 01/12/2006 01/12/2006 14/10/2020
Mrs. Vaishali Kamble TGT (English) 8608 20/11/2008 20/11/2008 14/10/2020
Mrs. Syed Kahkasha TGT Science 38042 31/08/2007 06/10/2010 14/10/2020
Mr. Surendra Singh TGT SST 51808 23/05/2011 01/04/2015 14/10/2020
Mr. Prakash TGT (HINDI) 69523 23/10/2017 23/10/2017 14/10/2020
Hadas Anita Somanath कला शिक्षक 74883 01/11/2021 25/10/2018 19/02/2022
DARASING SURSING PAWARA TGT (Eng) 45355 25/10/2021 09/03/2019 07/03/2022
Nidhi Shrivastava TGT Science 80825 25/10/2021 30/08/2019 19/02/2022
KAVITA YADAV TGT Hindi 78499 03/11/2021 04/09/2019 09/03/2022
Koushalendra Verma TGT Maths 80323 25/10/2021 07/09/2019 22/02/2022
Primary Teacher
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
Mr. Rajendra Santosh Patil PRT 38201 24/06/2014 17/08/1995 13/10/2020
Mr.Rajesh Marotirao Kamble PRT 38202 21/08/1995 21/08/1995 13/10/2020
Mrs. Meena Ashok Thakur PRT 38196 10/04/2003 10/09/1997 13/10/2020
Mrs. Geeta Yadav PRT 38191 17/11/1997 17/11/1997 13/10/2020
Mr. Dharam Deo Sharma PRT 38189 21/01/1998 21/01/1998 13/10/2020
Mrs. Usha Yadav PRT 38211 28/01/1998 28/01/1998 13/10/2020
Mr. Chetan Sinkar PRT 44634 10/07/2012 28/01/2009 13/10/2020
Mr. Nilesh Rambhau Satav PRT 46220 18/09/2017 09/02/2009 13/10/2020
Swetali madhukarrao lad Prt 61545 18/09/2014 18/09/2014 14/10/2020
Vishal Dayaram Salunke PRT 71226 15/10/2021 21/02/2017 19/02/2022
Kamlesh PRT 69984 23/10/2021 13/10/2017 19/02/2022
Mrs. RAJNI SHARMA PRT 68824 28/10/2021 16/10/2017 22/02/2022
POOJA ANIRUDHA KHARAT PRT 69962 08/11/2021 17/10/2017 19/02/2022
Pawar Jaylal Shivdas PRT 72461 25/10/2021 18/10/2017 19/02/2022
Mahajan Ashwini Suresh PRT 72892 01/11/2021 20/10/2017 19/02/2022
Marathe Rohidas Ashok PRT 70723 01/11/2021 21/10/2017 19/02/2022
Ramesh Devram Bhuasare PRT 72689 01/11/2021 23/10/2017 19/02/2022
Ms.Priyanka Sharma Prt 73225 18/12/2017 18/12/2017 13/10/2020
Mr Ashish Bhalerao Prt 79050 31/08/2019 31/08/2019 13/10/2020
Vikas Ambadas Jondhale PRT 80607 22/10/2021 07/09/2019 19/02/2022
Mr.Santosh Vishram Nathe PRT 76270 14/07/2022 14/07/2022 16/08/2022
Junior Secretariat Assistant
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
Mr V.G. Pawar JSA 38064 16/09/2017 23/09/2022 23/09/2022
Others
Photo Staff Name Designation Emp-Code Date of Joining in Present K.V. Date of Joining at Present Post Last Updated
Mr. Sunil S Sub staff 38166 30/11/1998 30/11/1998 14/10/2020
Mr. Nivrutti Bahiru Malode Lab Attendant 38110 11/07/2009 11/07/2009 14/10/2020